Hizmetlerimiz

Su Sondajı

Firmamız ihtiyaç duyduğunuz yeraltı suyunun temini ve basınçlandırılması konusunda bütün aşamalarda mühendislik , uygulama ve satış sonrası servis hizmetleri konusunda deneyimli kadrosuyla hizmet vermektedir.

Ülkemizde sulama suyu , içme, kullanma ve sanayi suyu olarak ihtiyaç duyulan suyun önemli bir kısmı yeraltı kaynaklarından karşılanmaktadır. DSİ istatistiklerine göre 1995 yılında ülkemizde 8,45 km³/yıl su yeraltı sularından karşılanmış bu miktar 2015 yılında 14,60 km³/yıl olarak gerçekleşmiştir. Bu miktarın önemli bir kısmı sulama suyu olarak değerlendirilmiştir. Son yıllarda ülkemizde sulu tarıma verilen önem ve kamu teşviklerinin arttırılması bu oranın giderek artacağı anlamına gelmektedir. Yeraltı suyu temini için başvurulan en önemli yöntem derin su kuyusu sondajı ve inşaasıdır. Bir derin su kuyusu yapmak önemli bir mühendislik hadisesidir. Başta ihtiyacın saptanması, bölgenin jeolojik ve hidrojeolojik yapısının tespiti ve harita yorumlamaları ile rezervin saptanması olmak üzere kullanılacak sondaj yönteminin belirlenmesi zeminin jeolojik yapısına göre rotray(dönen) veya havalı (darbeli) sistemle jeolojik yapıya uygun tabanca kullanılarak yapılır.

Dalgıç Pompa Montajı

Firmamız deneyimli kadrosuyla derin kuyu dalgıç pompaların demontaj ve montajı konularında hizmet vermektedir.

Su Sondaj Kuyusu Temizlik ve Bakımı

Sondaj kuyularının belli aralıklarla temizlenmesi gerekmektedir. Bu işlem birkaç farklı yöntemle yapılmaktadır. En çok kullanılan yöntem inkişaf yöntemidir. İnkişaf yönteminde sondaj kuyusunda dalgıç pompa sistemi sökülerek kuyu tabanına kadar boru indirilerek yüksek basınçlı kompresörle kuyuya hava basmak suretiyle kuyu tababnında biriken mil ve kumun dışarı atılması sağlanmaktadır. Yüksek basınçlı hava ile birlikte kuyuya atılan sondaj köpüğü oluşan çalkalanmayla kuyu iç cidarını ve kuyu tabanın temizlemektedir.

Hidrofor ve Pompa Bakımları

Firmamız site, apartman, fabrika ve diğer bütün endüstriyel tesislerde kullanılan hidrofor , dalgıç pompa , atık su pompaları , ısıtma ve sıcak su sirkülasyon pompalarını bakımlarını yapmaktadır. Bilindiği gibi hidrofor sistemlerinde kullanılan genleşme tanklarının altı ayda bir bakımlarının mutlaka yapılması gerekmektedir. Firmamız karşılıklı olarak belirlenen zamanlarda periyodik olarak bakım hizmetleri vermektedir.